Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Čo možno poistiť?

Prostredníctvom internetu môžete pohodlne uzavrieť nasledovné druhy poistenia s okamžitou platnosťou:

Povinné zmluvné poistenie

Skôr ako sadnete do auta, nezabudnite uzavrieť PZP. Zákonná poistka vás chráni pred škodami, ktoré spôsobíte svojim vozidlom iným na majetku a zdraví. Za nepoistené vozidlo hrozí pokuta v prípade cestnej kontroly príslušníkom policajného zboru, prípadne od obvodného úradu.

Havarijné poistenie

Pokiaľ nastane poistná udalosť, ktorú máte krytú havarijným poistením, poisťovňa vám poskytne poistné plnenie. Vďaka havarijnému poisteniu si zabezpečíte preplatenie nákladov súvisiacich s opravou vozidla.

Cestovné poistenie

Aj bežné ošetrenia v zahraničí vás môžu stať nemalé peniaze. Okrem preplatenia liečebných úkonov si možete poistiť i zodpovednosť za škodu, batožinu, úrazové poistenie a ďalšie riziká.

Poistenie nehnuteľnosti a domácnosti

Poistenie vášho rodinného domu, bytu či chaty už nemusí byť problém a nemusí vás stať veľa peňazí. Vďaka zaujímavým zľavám, ktoré môžete získať za dojednanie poistenia online si môžete poistiť váš príbytok už za pár desiatok eur ročne. Okrem nehnuteľnosti myslite aj na poistenie domácnosti, teda hnuteľných vecí, ktoré tvoria zariadenie vášho domova.

Poistenie zodpovednosti za škodu zamestnanca

Škodu, ktorú spôsobíte pri výkone práce svojmu zamestnávateľovi, budete musieť nahradiť. Týka sa to aj škôd na zverenom motorovom vozidle zamestnávateľa. Preto neváhajte a poistite sa voči škodám, ktoré môžete spôsobiť pri plnení vašich pracovných úloh.