PZP povinné zmluvné poistenie › Havarijné poistenie vozidla

Havarijné poistenie vozidla

Ak máte záujem o havarijné poistenie, zašlite nám e-mailom na poistenie@merkurybroker.sk vyplnený nasledovný dotazník a pošleme Vám cenové ponuky havarijného poistenia vášho motorového vozidla:


dotazník pre vypracovanie ponuky havarijného poistenia

 

Škody spôsobené na svojom vlastnom vozidle, spôsobené konaním neznámeho páchateľa, vlastným - chybným konaním alebo spôsobené zvieraťom či živelnou pohromou,  môžete kryť prostredníctvom havarijného poistenia alebo formou rôznych pripoistení (napr. aj v povinnom zmluvnom poistení).

Dôležité je rozhodnutie, či si vybrať all-risk havarijné poistenie, teda havarijnú poistku voči všetkým rizikám, alebo uprednostníte lacnejšiu variantu poistenia výberu rizík (napr. bez krádeže vozidla, len nezavinené škody apod.). Drahšou ale zaujímavou možnosťou je poistenie vozidla bez spoluúčasti alebo s franšízou (pokiaľ je škoda väčšia ako výška franšízy, poisťovňa preplatí celú škodu, teda nepodieľate sa na poistnej udalosti žiadnou spoluúčasťou).

Nakoľko uzatvorenie havarijného poistenia vyžaduje podstatne viac úkonov, sprostredkovanie havarijnej poistky cez internet nie je také jednoduché ako pri iných druhoch poistenia. Pri nových vozidlách je proces jednoduchý, no väčšina záujemcov o kasko poistenie poisťuje najmä ojazdené staršie vozidlá. Pri ojazdenom vozidle sa musí dané vozidlo oceniť, teda príslušná poisťovňa na základe technických údajov o vozidle a výbavy motorového vozidla určí poistnú sumu, ktorá vstupuje do poistenia. V jednotlivých poisťovniach sa môže táto poistná suma líšiť podľa použitej metodiky oceňovania. Ďalej je potrebná obhliadka (fotenie) vozidla, pri ktorej sa zisťuje stav vozidla (poškodenia, výbava atď.). Obhliadku vozidla vykonáva sprostredkovateľ poistenia alebo technik pracujúci pre konkrétnu poisťovňu. Poistné krytie začína až po vykonaní obhliadky, teda nie okamihom podpisu zmluvy. Pri dojednaní na diaľku je potrebné zabezpečiť aj podpísanie poistnej zmluvy, jej zaslanie poštou, či priložiť fotokópiu veľkého technického preukazu a záznamu z obhliadky vozidla.

Nepotrebujete komplexné havarijné poistenie?

Široký rozsah rizík (krádež, vandalizmus, živel, zver, nezavinená havária) + pripoistenie čelného skla (ako najčastejšia škodová udalosť na motorových vozidlách) v nasledujúcich výhodných ponukách havarijného poistenia:

Lexus IS = poistná suma 39 900 €

krádež, vandalizmus, živel, zver, nezavinená havária   spoluúčasť 5% min. 166 €   305 €
+ čelné sklo   spoluúčasť 5% min. 16,60 €
územná platnosť: Európa


Honda CR-V = poistná suma 28 800 €

krádež, vandalizmus, živel, zver, nezavinená havária   spoluúčasť 5% min. 166 €   226 €
+ čelné sklo   spoluúčasť 5% min. 16,60 €
územná platnosť: Európa


Škoda Octavia = poistná suma 19 000 €

krádež, vandalizmus, živel, zver, nezavinená havária   spoluúčasť 5% min. 166 €   149 €
+ čelné sklo   spoluúčasť 5% min. 16,60 €
územná platnosť: Európa


Porovnanie ponúk všetkých poisťovní, resp. najvýhodnejšiu ponuku poistenia vášho vozidla Vám radi vypracujeme a havarijnú poistku ihneď aj uzavrieme pri osobnej návšteve niektorej z našich obchodných kancelárií.